miércoles, 28 de agosto de 2013

Artículo de opinión publicado en DOreus #21

A principios del mes de Agosto de 2013 se publicó este artículo de opinión en la edición gratuita número 21 (página 23) de DOreus.

Hoy compartimos con vosotr@s el artículo original y traducido al castellano.

Original:


Deep House... Una moda?

El Deep House té el seu origen en la música Soul (afro-americana) i Jazz, i evoluciona amb les noves tecnologies d'una manera espectacular durant els darrers anys. Diríem que, sense ser pretensiòs ni agosarat, la música Deep House té el seu origen comercial amb la música Disco, i que el moviment Chicago, primer, i Detroit després, junt amb l'ambient Garage, fan que l'evolució inevitable de tot plegat ens faci arribar al Deep House. No m'atreveixo a marcar dates al calendari, però queda prou clar que no es tracta d'una moda, sinó d'una tendència que cada cop té més adeptes.

Llavors, a què es deu l'èxit actual del Deep House? Ara sí que seré atrevit, i segur que tindré tants seguidors com detractors, però la música comercial no aconsegueix pels seus propis mitjans el que aconsegueix la música emotiva. Darrere de cada tema comercial hi ha una impressionant campanya de màrketing, costosa i a la vegada rentable. Emissores de ràdio comercial, programes de televisió, clubs i sales de ball, reben tanta pressió com mitjans per part dels segells comercials, que centren els seus esforços a agradar per esgotament. És molt respectable, però hi ha molta gent que quan decideix sortir “de marxa” espera trobar aquella música que els mitjans s'han encarregat d'incloure una i una altra vegada (fins a l'esgotament) per tal que siguin reconeguts pel públic que surt a prendre una copa. El Deep House no compta amb aquests mitjans. Al nostre país no hi ha cap emissora (reconeguda) que dediqui el seu temps a promoure aquest estil, però quan algú que no està familiaritzat amb aquesta música l'escolta per primer cop, acostuma a dir “està molt bé aquesta música” o “és agradable”, i llavors ja no hi ha retorn: repeteix i en vol sentir més. El motiu, recurrent, és únic: s'ha emocionat amb aquesta música, i aquesta sensació la vol repetir.

Per tant, no es tracta d'una moda, si no d'una tendència a ser selectius amb allò que ens agrada. I cada cop agrada més. I cada cop agrada a més gent. I cada cop em sento més orgullós de pertànyer a aquesta tendència, per tal de compartir les meves emocions amb aquells qui escolten la música que els ofereixo.

Traducción al Castellano:

Deep House... ¿Una moda?

El Deep House tiene su origen en la música Soul (afro-americana) y Jazz, y evoluciona con las nuevas tecnologías de una manera espectacular durante los últimos años. Diríamos que, sin ser pretencioso ni osado, la música Deep House tiene su origen comercial con la música Disco, y que el movimiento Chicago, primero, y Detroit después, junto con el ambiente Garage, hacen que la evolución inevitable de todo nos haga llegar al Deep House. No me atrevo a marcar fechas en el calendario, pero queda bastante claro que no se trata de una moda, sino de una tendencia que cada vez tiene más adeptos.

Entonces, ¿a qué se debe de el éxito actual del Deep House? Ahora sí que seré atrevido, y seguro que tendré tantos seguidores como detractores, pero la música comercial no consigue por sus propios medios lo que consigue la música emotiva. Detrás de cada tema comercial hay una impresionante campaña de márketing, costosa y a la vez rentable. Emisoras de radio comercial, programas de televisión, clubes y salas de baile, reciben tanta presión como medios por parte de los sellos comerciales, que centran sus esfuerzos en gustar por agotamiento. Es muy respetable, pero hay mucha gente que cuando decide salir “de marcha” espera encontrar aquella música que los medios se han encargado de incluir una y otra vez (hasta el agotamiento) para que sean reconocidos por el público que sale a tomar una copa. El Deep House no cuenta con estos medios. En nuestro país no hay ninguna emisora (reconocida) que dedique su tiempo a promover este estilo, pero cuando alguien que no está familiarizado con esta música la escucha por primera vez, acostumbra a decir “está muy bien esta música” o “es agradable”, y entonces ya no hay marcha atrás: repite y quiere escuchar más. El motivo, recurrente, es único: se ha emocionado con esta música, y esta sensación la quiere repetir.

Por lo tanto, no se trata de una moda, si no de una tendencia a ser selectivos con aquello que nos gusta. Y cada vez gusta más. Y cada vez gusta a más gente. Y cada vez me siento más orgulloso de pertenecer a esta tendencia, para compartir mis emociones con aquellos quienes escuchan la música que les ofrezco.

Visítanos en Facebook: http://www.facebook.com/CambrilsDeep
Síguenos en Twitter: http://twitter.com/CambrilsDEEP

No hay comentarios:

Publicar un comentario